LieVaWer Support

LieVaWer Support biedt op afstand ondersteuning op het gebied van correspondentie, facturering, lay-out, mailings, uitnodigingen, agenda's, ledenadministratie e.d. Ook het ontwerpen van standaarddocumenten en het corrigeren/redigeren en (her)schrijven van teksten behoort tot de mogelijkheden.

U kunt van deze diensten naar behoefte gebruikmaken per week, per maand of op ad-hocbasis per opdracht. Vooraf ontvangt u een offerte; de werkelijk bestede uren worden uiteindelijk gefactureerd.