Diensten

LieVaWer Support biedt haar klanten ondersteuning op maat. Hieronder enkele voorbeelden. Heeft u behoefte aan aanvullende diensten neemt u dan contact op.

Secretarieel/administratief
- het verzorgen van (o.a. de lay-out voor) een standaardbrief/-factuur (sjabloon) voor uw pc
- het verzorgen van correspondentie en het verwerken van teksten
- het maken en versturen van offertes, rekeningen, etc.
- het maken invulformulieren per mail
- het aanleggen, inrichten en bijhouden van een leden-, leerlingen- of adressenbestand
- het maken van etiketten
- het verzorgen van een PowerPointpresentatie.
- het verzorgen van eenvoudige boekhouding in Excel
- het bijhouden van uw website

Redigeren van teksten, is het Nederlands correct?
Door gebrek aan tijd of onvoldoende kennis wordt vaak te weinig aandacht besteed aan de taalkundige kwaliteit van teksten van advertenties, websites, jaarverslagen, brochures, mailings of (artikelen in) magazines.
De aangeleverde tekst wordt taalkundig gecorrigeerd en inhoudelijk waar nodig aangepast. Gekeken wordt naar logische verbanden in de tekst, (in)consequenties in de schrijfwijze, binnen een tekst en tussen teksten onderling.

Voorbeeld
Het woord email/e-mail en de afgeleide vormen daarvan.
Omdat de 'e' een afkorting is van electronic moet die 'e' taalkundig worden beschouwd als een afkorting d.w.z. er komt een verbindingsstreepje tussen de 'e' en het woord dat daarachter staat.
Dus altijd e-mail. Komt daar weer een woord achter dan hoort dat eraan vast: e-mailadres, e-mailbericht, etc.
Los daarvan betekent email iets anders. Email of Emaille is een coating voor metaal voor o.a. keukengerei en reclameborden. Dat is ook de reden dat de spellingscontrole van Word/Office email niet als fout herkent.
NB. De verwarring komt ook omdat email in het Engels wel correct is en veel ICT'ers de Engelse taal gebruiken.

Herschrijven
Ten gunste van de leesbaarheid en toegankelijkheid kan het zinvol zijn een tekst voor een deel of helemaal te herschrijven, bijvoorbeeld minder wollig, eenvoudiger, bondiger, frisser of wervender.

Praktische tips
Heeft u het gevoel dat u eigenlijk niet handig genoeg bent met de pc en hulp nodig om efficiŽnter te werken met e-mail (Outlook of Outlook Express), Word, Excel, PowerPoint (Office). Praktische tips helpen u op weg.

Overige werkzaamheden
Alle op deze website vermelde werkzaamheden zijn slechts een indicatie. Heeft u werkzaamheden die hier niet staan vermeld, dan verzoek ik u contact op te nemen om te kijken of ik u van dienst kan zijn.